Convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e o Padroado da Casa da Troia
[22 de outubro de 2014]