Horario de visitas

HORARIO

HORARIO: de 11.00 a 14.00 h e de 16:00 a 20:00 h
(agás os venres, que pecha ás 22:00 h)

As visitas en grupo non poden superar as dez persoas.