Horario de visitas

O Museo abrirá a partir do mes de MAIO

As visitas en grupo non poden superar as dez persoas.