O Museo

A Casa de la Troya recrea a pensión de estudantes e a vida universitaria de Santiago a finais do século XIX.

Actividades