Asociación de Antiguos Tunos Composteláns

A Asociación Cultural-Musical de Antiguos Tunos Compostelanos e Amigos do Museo Casa de la Troya

A Asociación de Antigos Tunos Compostelanos constituíuse no ano 1979, constando rexistrada desde 1988 no Censo de asociacións e entidades culturais de Galicia. Desde a súa inauguración en 1993, a Asociación vén xestionando o Museo Casa de la Troya, que recibiu neste tempo máis de 70.000 visitantes, sendo un dos máis coñecidos e visitados de Santiago de Compostela.

A Asociación ten como obxectivos atender á conservación, mantemento e promoción do Museo Casa de la Troya; xestionar as visitas guiadas e o desenvolvemento de actividades culturais no Museo; fomentar as tradicións universitarias; colaborar na promoción e realización de actos culturais, dedicando unha atención preferente ás actividades musicais en Galicia e, especialmente, en Santiago de Compostela; e crear e consolidar unha agrupación de pulso e púa dedicada á investigación e divulgación do patrimonio musical galego de finais do século XIX e comezos do XX.

Na Asamblea da Asociación celebrada o 25 de marzo do 2017, acordouse a modificación dos estatutos e do nome da Asociación, pasando a denominarse como Asociación Cultural-Musical de Antiguos Tunos Compostelanos e Amigos do Museo Casa de la Troya. Nos devanditos estatutos acentuouse o carácter musical da Asociación e creouse a figura de “Amigo do Museo”.

Na actualidade conta con máis de 75 socios, que colaboran co sostemento do Museo e participan nas súas actividades.

Asociación de Antigos Tunos Compostelanos
Composición da Xunta Directiva:
  • Presidente: Benigno Amor Barreiro
  • Vicepresidente 1.º: Juan Carlos Díaz del Valle
  • Vicepresidente 2.º: Manuel Fraga Carou
  • Secretario: Mariano Sierra Rodríguez
  • Tesoureiro: Alejandro Otero Jamardo
  • Vogal: Francisco Durán Villa
  • Vogal: Bieito Pérez Outeiriño
  • Vogal: José Antonio González Vázquez
  • Vogal: Esteban Ibáñez Nájera
  • Vogal: Antonio J. Cons Ferreiro