Contacto

Museo Casa da Troya

Rúa da Troia, 5
15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 585 159 - 695 211 266
visitas@lacasadelatroya.gal

Horario de visitas

O Museo abre de 11.00 a 14.00
e de 16.00 a 20.00 horas.
Pecha os domingos e luns.

Como chegar