Reapertura do Museo Casa da Troia
[31 de xullo de 2012]