Amigos do Museo

Faite amigo do Museo

Ser AMIGO do Museo Casa de la Troya proporciona unha serie de dereitos:

  • Participar nas actividades da Asociación.
  • Acceder de xeito gratuíto ao Museo na temporada de apertura para asistir ás visitas guiadas.
  • Desconto do 50% para familiares directos nas visitas guiadas do Museo.

Os datos deste formulario de alta son confidenciais e só poderán ser utilizados para o envío de información relacionada co Museo e coa Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos e Amigos do Museo Casa de la Troya.

Formulario de alta: